Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
reclamatie

Asociația “Sprijin pentru Părinți” a desfășurat proiectul “Centrul de  resurse pentru adolescenţi şi tineri N.O.R.O.C.E.L” având ca finanţator Consiliul Județean Bacău

În perioada 01.08 – 16.11.2018 Asociația “Sprijin pentru Părinți” a desfășurat proiectul “Centrul de  resurse pentru adolescenţi şi tineri N.O.R.O.C.E.L” având ca finanţator Consiliul Județean Bacău. Finanţarea din partea Consiliului Județean a fost de 20.000 lei, iar contribuţia ONG-ului de 2.223 lei.

Prin implementarea unui astfel de proiect s-a dorit diversificarea serviciilor sociale oferite la nivelul comunității, prin desfășurarea de activități specifice unui Centru de resurse pentru adolescenți  și tineri N.O.R.O.C.E.L. (Non-discriminare, Onestitate, Respect, Organizare, Corectitudine, Empatie, Libertate), și anume: desfășurarea de activități de educație non–formală (educație pentru sănătate, învățare mediată), activități specifice unui club de lectură, activități de dezvoltare personală (jocuri tematice, concursuri, activități prin artterapie și alte activități de creație), consiliere vocațională și autocunoaștere  pentru un număr de 200 de adolescenti și tineri din județ (Bacău,  Holt, Letea Veche, com.Traian, Șerbănești) cu vârsta cuprinsă între 10-24 ani.

Obiectivele proiectului implementat

 1. Prevenirea și combaterea discriminării. Obiectivul este specific adolescenților și

tinerilor din mediu rural care nu au acces la activități adaptate vârstei și dezvoltării lor în cadrul comunității din care fac parte ori a căror grad de sărăcie îi împiedică în a participa la astfel de activități ce se desfășoară, de obicei, doar în Bacău. Proiectul vine în întâmpinarea acestor nevoi prin susținerea clubului de lectură, activităților de consiliere vocațională, autocunoaștere și dezvoltare personală în comunitățile în care s-au identificat astfel de nevoi.

 1. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile

vulnerabile Susţinerea de activități de educație nonformală (jocuri tematice, stimularea prin mișcare și joc, teatru și modelaj, muzică și arte combinate)  adresate unui numar de 200 de adolescenți și tineri (elevi din învățământul de masă,  adolescenți din instituțiile de asistență socială, tineri cu dizabilități din familii, alti adolescenți și tineri aflați în nevoie socială).

 1. Întărirea modalităților de colaborare inter-instituțională în furnizarea de servicii

integrate adolescenților și tinerilor.

Justificare

Adolescenţa este o vârstă a dezvoltării, dar și una a provocărilor și a riscurilor. În această perioadă este important ca tinerii să beneficieze de informaţii relevante de la specialiști și de oportunități pentru a se dezvolta. Chiar dacă  locuiesc în mediul urban sau în mediu rural și au acces la resurse, adolescenții sunt expuși la o serie de riscuri pe care comunitatea le poate neglija, considerându-le simple comportamente specifice vârstei. Prin intermediul Centrului de Resurse am reușit să le oferim adolescenților și tinerilor din comunitățile propuse,  în mod integrat, servicii  de care au nevoie pentru a putea face mai facilă trecerea la viaţa de tânăr, respectiv adult, prin dobândirea unor comportamente specifice acestei vârste.

Modelul de intervenţie propus  a avut ca scop îmbunătățirea integrării sociale a adolescenţilor şi tinerilor vulnerabili, unde aceștia pot beneficia de intervenții specifice, consiliere informațională și vocațională, activități de educație nonformală și informală, precum și de activități de dezvoltare personală/autocunoaştere.

Principalele activităţi din proiect

Activitatea 1 – Club de lectură

Activitatea 2  – Activități de educație non–formală. Învățare mediată.

Metoda Feuerestein este un instrument educaţional esențial pentru copii dar și pentru adulți, având la bază concepția că inteligența este dinamică și flexibilă, că orice ființă umană este capabilă să își modifice structura cognitivă și că poate fi ajutată să realizeze acest lucru prin procesul medierii. Medierea implică o tehnică clară, cu etape precise, cu instrumente de recuperare sau de dezvoltare treptată a funcțiilor cognitive și, în același timp, stimulează afectiv prin descoperirea de către subiect a legăturii dintre funcția cognitivă și rolul ei in viața cotidiană. Pentru a deveni independenți și autonomi, capabili să se adapteze la schimbările rapide ale societății, copiii au nevoie să-și dezvolte procesul de gândire, aptitudinile emoționale și competenţele sociale.

Beneficiile programului de Învățare Mediată Feuerestein sunt:

 • dezvoltă gândireaabstractă prin organizarea eficientă a informației;
 • independență în gândire– învață cum să învețe astfel încât să nu mai fie dependenți de ajutorul extern;
 • învățare eficientă– dezvoltă un altgoritm de rezolvare a problemelor;
 • dezvoltă abilitățile cognitive: memorie, atenție, raționament;
 • optimizează adaptarea și dezvoltă auto-motivarea: reduce frica în fața unui lucru nou și complex, creşte sentimentul de competență și stima de sine.

Activitatea 3 – Educație pentru sănătate –  combaterea consumului de alcool

Activitatea 4 – Activități de autocunoaștere și dezvoltare personală prin metode specifice artterapiei – modalitate de intervenție care să dezvolte modalități sănătoase de manifestare emoțională și comportamentală.

Activitatea 5 – Consiliere pentru carieră/consiliere vocațională

Identificarea abilităților și formularea problemelor în vederea consțientizării necesității pregătirii profesionale a adolescenților și tinerilor în vederea incluziunii sociale și a integrării în muncă.

Activitatea 6 – Dobândirea de competențe specifice ocupației de ”Asistent personal profesionist” pentru un număr de 25 persoane ce au în îngrijire tineri cu dizabilități. S-a dorit astfel implementarea unor modele de lucru care să vină în sprijinul tinerilor cu dizabilități din instituții și din familie.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost:

 • 25 adolescenți care urmează cursurile Școlii ”Spiru Haret” municipiul Bacău;
 • 25 adolescenți elevi ai Școlii ”Miron Costin” Bacău, municipiul Bacău;
 • 30 adolescenți elevi ai Școlii ”Alexandru cel Bun”, municipiul Bacău;
 • 50 adolescenți tineri cu dizabilități proveniți din familii și din instituții de protecție socială;
 • 25 elevi, adolescenți ai Scolii Generale Șerbănești;
 • 25 adolescenți și elevi din cadrul Școlii Generale Holt;
 • 40 elevi, adolescenți și tineri din com. Traian;
 • 15 adolescenți și tineri din com. Letea Veche.

Cuantificate numeric, rezultatele proiectului implementat sunt:

 • 200 de adolescenți  și tineri au beneficiat  de activităților de intervenție prin artă combinată, activități de dezvoltare personala și autocunoaştere;
 • 25  întâlniri de consiliere vocațională;
 • 10 întâlniri club de lectură;
 • 20 întâlniri învățare mediate;
 • 100 de lucrări realizate ca produs final al activităţilor desfăşurate prin artă combinată și a celor ergoterapeutice desfășurate în cadrul proiectului;
 • 100 de teste şi chestionare care vizează consilierea vocațională a adolescenților și tinerilor, autocunoaștere și dezvoltare personală a  grupului țintă din cadrul proiectului;
 • Formarea profesisonală a adulților prin dobândirea de competențe specifice asistentului personal profesionist pentru un număr de 25 lucrători în domeniu îngrijirii persoanei cu dizabililități.

Considerăm că implementarea unui astfel de proiect vine în sprijinul comunităților și își atinge scopul propus, și anume  promovarea și întărirea parteneriatelor public – privat ca modalitate de sprijin în acordarea de servicii de educație nonformală/informală oferite adolescenților și tinerilor din comunitățile vizate.

Manager de proiect psiholog Roşu Adriana, preşedinta Asociației      “Sprijin pentru Părinți”

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *