Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
reclamatie

40 de copii din Răcăciuni, învăţaţi să redescopere şcoala prin Asociaţia Hedonys – proiectul este finanţat de Consiliul Judeţean Bacău

Timp de aproape patru luni, 40 de elevi din clasele primare şi gimnaziale din cele două şcoli de pe raza comunei Răcăciuni, județul Bacău, au fost beneficiarii direcți ai  Proiectului SERVICII SOCIALE INOVATIVE ÎN COMUNITATEA TA, implementat de Asociația Hedonys, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău.

Proveniți din mediul rural, copiii se află în diverse situații de risc social – apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse; familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale, familii monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara țării, familii cu mulți copii; existența unor dizabilități care generează handicap social; manifestarea unor probleme de comportament; existența riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii; eșec școlar și absenteism.

„În cadrul proiectului am folosit metode adecvate în implementarea activităţilor şi experienţe coordonate şi progresive, copiii fiind ajutaţi să devină competenţi din punct de vedere social, moral și cognitiv. Fiecare activitate s-a axat pe situaţii concrete de viață, care îi învată pe copii să analizeze, să cerceteze, să ia decizii, să rezolve probleme. Activităţile s-au bazat pe metode interactive, eficiente în formarea şi dezvoltarea în mod integrat a cunoştinţelor, atitudinilor, a valorilor, a motivaţiei.

Metodele utilizate se bazează pe învăţarea mediată prin participarea beneficiarilor şi urmăresc implicarea directă şi activă a acestora, sporesc cooperarea între beneficiari, asigură recunoaşterea de către beneficiari a potenţialului de care dispun, sporesc respectul faţă de sine, promovează deprinderi de ascultare activă şi comunicare eficientă între beneficiari, facilitează formarea şi asimilarea deprinderilor necesare, dar şi a comportamentelor corecte, încurajează creativitatea şi inovaţia.

Metodele – învăţarea mediată cu tematică ataşată, chestionarul, observaţia, problematizarea – folosite în activităţi de grup – i-a ajutat să înţeleagă necesitatea distribuirii rolurilor într-o echipă şi în ce măsură îşi pot asuma corect rolul prin asaltul de idei-brainstorming, când vor găsi cât mai multe idei. Jocurile au venit în întâmpinarea consolidării abilităţilor dobândite; chiar şi în joc avem nevoie să ne organizăm, să stimulăm procesele cognitive.

Astfel au fost organizate sesiuni de îmbogaţire a potenţialului cognitiv prin  identificarea şi aplicarea metodelor de învăţare mediată şi dezvoltarea potenţialului de învăţare pentru  prevenirea  abandonului şcolar“, spune psihologul Irina Docan, președinta Asociației Hedonys.

În activitățile  proiectului au fost implicate și familiile celor 40 de elevi, precum și cadrele didactice din școlile din comuna Răcăciuni, fiind beneficiarii indirecți ai proiectului.

Prin sesiuni de consiliere de grup familie – copii – motivatia pentru educatie – activităţi părinţi –copii, echipele au primit scurte studii de caz, în care părinţii au sprijinit copiii.

De asemenea, a fost evidenţiată  relaţia dintre şcoală şi familie din perspectiva celor cinci întrebări – Ce?,Cu cine?,Cand?, Unde?, Cum?.

Proiectul „Servicii sociale inovative în comunitarea ta“, derulat în baza Legii nr. 350/2005 cu finanțare nerambursabilă din fondurile Consiliului Judeţean Bacău, a avut un impact imediat asupra grupului țintă, fapt ce s-a concretizat într-o creştere a motivaţiei copiilor şi a părinţilor  privind educaţia în general. În aceeași măsură a contribuit și la sensibilizarea și conștientizarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de identificare și prevenire a abandonului școlar și, nu în ultimul rând, la stimularea elevilor, prin implicarea și participarea acestora la activități educative non-formale.

Rezultatele obţinute: 40 de tineri  au fost motivaţi să-şi continuie studiile, prin readucerea atitudinii pozitive faţă de şcoalî, scâzând riscul marginalizării, 20 de părinţi au fost constientizaţi de importanţa şcolarizării şi consiliaţi să rămână consecvenţi, 20 de profesori au fost  iniţiaţi în metoda medierii pentru a continua activităţile,  80% dintre copii au realizat progrese privind abilităţile şcolare şi de cunoaştere (dimensiunea abilităţii şcolare şi de cunoaştere), ne îndreptățesc să afirmăm că am atins obiectivul principal al proiectului, acela de a  promova accesul egal la un învăţământ de calitate şi a preveni părăsirea timpurie a şcolii, prin creşterea participării şcolare a copiilor proveniţi din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şi/sau eşec şcolar“, mai spune psihologul Irina Docan.

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *