Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
reclamatie

Consiliul Județean Bacău, membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

„Start up Yourself”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, al cărei membru fondator este Consiliul Județean Bacău, alături de celelalte consilii județene din Regiunea Nord-Est, implementeaza proiectul „Start up Yourself”.

Proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului, prin susținerea înființării a 48 de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est și crearea a minimum 96 de locuri de muncă, ca urmare a derulării unor măsuri de formare pentru minimum 400 de persoane.
Obiective specifice
• Facilitarea accesului la formare profesională în domeniul antreprenoriatului pentru minim 400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din rândul șomerilor, persoanelor inactive, persoanelor care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.
• Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potențial de a deveni afaceri de succes prin acordarea ajutoarelor de minimis și dezvoltarea abilităților practice ale antreprenorilor.
• Dezvoltarea, monitorizarea și promovarea a 48 de afaceri în domenii diverse la nivelul Regiunii Nord Est.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.
Buget total: 11.836.863,04 lei, din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 9.950.315,70 lei și 1.713.501,38 lei din bugetul național.
Grupul țintă va fi format din mínimum 400 de persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• au vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani;
• intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
• au resedința/ domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea de dezvoltare Nord-Est (județele: Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Botoșani, Suceava);
• îndeplinesc condițiile de acces la programul de formare (nivel de studii minim 10 clase);
• NU sunt administratori și nu dețin majoritatea părților sociale într-o altă întreprindere la momentul semnării contractului de finanțare.
ATENȚIE! NU sunt eligibili tinerii NEETs (care nu urmează nici o formă de învațământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani și persoanele cu vârsta peste 64 ani.
În vederea asigurării accesului nediscriminatoriu la activitățile proiectului și oportunitatea de finanțare oferită, se vor organiza cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului în fiecare județ al Regiunii Nord-Est pentru un număr de 400 de persoane – minim 20 de participanți/curs, în perioada martie – august 2018.
Indicatori
 400 persoane (din care 300 – șomeri și persoane inactive și 100 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă);
 48 IMM-uri nou înființate;
 96 locuri de muncă nou create.

NU SE VOR FINANȚA idei de afaceri în următarele sectoare:
– pescuit și acvacultură;
– producția primară de produse agricole;
– prelucrarea și comercializarea produselor agricole;
– export către țări terțe sau către state membre;
– achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;
– care condiționează utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate.
Activități
A.1. Informarea și conștientizarea grupului țintă vizat privind oportunitățile oferite prin proiect și încurajarea antreprenoriatului în fiecare județ din Regiunea Nord-Est, a programului de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului.
A.2. Identificarea și selectarea grupului țintă
A.3. Derularea programului de formare profesionala.
A.4. Selectarea a 48 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.
A.5. Efectuarea a 48 stagii de practică persoanelor din GT, ale căror planuri de afaceri au fost selectate de juriu, în vederea finanțării.
A.6. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri.
A.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării a 48 de întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.
A.8. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
A.9. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
A.10. Monitorizarea activităților întreprinderilor nou înființate.
A.11. Activități care contribuie la transferul rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă.
A.12. Dezvoltarea unor mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *