reclamatie

“SPRIJIN prin IMPLICARE”, un proiect al Asociației “Sprijin pentru Părinți”

Comunicat de presă

  Începând cu luna august, Asociația “Sprijin pentru Părinți” desfășoară proiectul social

SPRIJIN prin IMPLICARE” având ca finanțator Consiliul Județean Bacău și susținător Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

             Scopul proiectului îl constituie promovarea și întărirea parteneriatelor public – privat ca modalitate de sprijin în acordarea de servicii terapeutice, de socializare și cunoaștere a tuturor beneficiarilor între ei, atât în cadrul instituțiilor de protecție socială cât și în cele de educație.

Obiectivele specifice sunt:

 Solidaritatea sociala – implicare prin formarea profesională a unui număr de 40 de specialiști/persoane angajate în unități de protecție socială  și unități de educație de pe raza județului în vederea formării de competențe de bază/abilități necesare în lucrul cu persoanele cu dizabilități (competențe de comunicare cu persoanele cu deficiențe de auz în limbaj mimico-gestual) și a copiilor cu CES (lucru cu copiii folosind arta combinată ca modalitate de intervenție terapeutică și de cunoaștere).

  1. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile, susţinerea de activități de educație nonformală (jocuri tematice, stimularea prin mișcare și joc, teatru și modelaj, muzică și arte combinate)  adresate unui număr de 185 de copii (elevi cu cerinte educative speciale, care frecventează unități școlare ale  învățământului special și de masă, copii din instituțiile de asistență socială din Moinești, Dărmănești, Buhuși și Bacău), precum și adulți cu dizabilități din centrele de protecție specială (din Targu Ocna și Dărmănești).
  2. Implicare socială, prin încurajarea voluntariatului  în rândul elevilor (10 copii şi tineri) din comunitate, prin desfășurarea de activități specifice punctelor de implementare a proiectului, alături de participanții mai sus menționați. Desfășurarea în cadrul echipei proiectului de activități de consiliere vocațională și autocunoaștere.

              Justificare

Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu dizabilități și a copiilor cu cerințe educaționale speciale care necesită sprijin prin participarea la activități specifice tipului de deficiențe. Totodată, proiectul oferă posibilitatea formării profesionale a specialiștilor implicați în procesul terapeutic și educațional prin formarea abilităților de comunicare și lucru cu persoanele cu dizabilități.

Beneficiarii finali şi impactul proiectului asupra lor

            Beneficiari direcți sunt 185 de copii și aduți cu dizabilități din județul Bacău și 40 specialiști în domeniul asistenței sociale și educaționale din județul Bacău.

Beneficiari indirecți sunt comunitățile locale aferente județului Bacău.

Principalele activităţi din proiect

        Formarea profesională a unui număr de 40 de specialiști/persoane angajate în unități de protecție socială și unități de educație de pe raza județului în vederea formării de competențe de bază/abilități necesare în lucrul cu persoanele cu dizabilități (competențe de comunicare cu persoanele cu deficiențe de auz în limbaj mimico-gestual) a adulților cu dizabilități și a copiilor cu CES (lucru cu copiii folosind arta combinată ca modalitate de intervenție terapeutică și de cunoaștere). Vor beneficia de formare profesională specialiștii de la C.R.R.P.D. Tg. Ocna, Centrul de Zi Dărmănești, Centrul de Zi “Sorin” Moinești, C.R.R.N. Dărmănești, cadre didactice din învățământul special și de masă.

Implementarea de activități prin artă combinată cu un număr de 185 de copii și adulți cu dizabilități din centrele de protecție specială, precum și a copiilor din școli și centre de zi de la Dărmănești, Moinești, Buhuși și Bacău.

Cuantificate numeric, rezultatele preconizate sunt:

  • 40 de specialiști care vor dobândi competențe specifice lucrului cu persoanele cu dizabilități;
  • 185 de copii  și adulți  cu dizabilități  vor beneficia direct de activitățile desfășurate în cadrul formării specialiștilor;
  • 10 tineri beneficiază de servicii consiliere vocațională, autocunoaștere, dezvoltare personală, prin activități de voluntariat;
  • 100 de lucrări realizate ca produs final al activităților desfăşurate în cadrul proiectului;
  • Informare specialiști asupra activităților desfășurate în cadrul proiectului prin tipărirea unui număr de 100 de broșuri cu noțiunile parcurse.

Durata proiectului este de 4 luni (în perioada august – noiembrie 2017) și susținătorul proiectului este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

Începând cu luna august proiectul se desfășoară în cadrul C.R.R.N. Dărmănești, urmând ca în luna septembrie să aibă loc în Bacău cursul pentru formarea abilităților de comunicare în limbaj mimico-gestual, iar la C.R.R.P.D. Tg. Ocna să se desfășoare activități cu persoanele cu dizabilități și specialiștii implicați în procesul terapeutic. În lunile octombrie și noiembrie sunt programate activitățile cu copiii la Moinești, Buhuși și Bacău.

Pentru alte informații sau solicitări în vederea înscrierii la activitățile din proiect ne puteți contacta pe adresa de mail aspp.bacau@gmail.com sau la numărul de telefon 0741739965.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *