Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
reclamatie

Bacăul, în războiul gunoaielor

Punct culminant în războiul gunoaielor din judeţul Bacău în ceea ce priveşte contractul de concesionare a a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase în județ încheiat de firma Eco Sud cu Primăria Municipiului Bacău, privind exploatarea și întreținerea celulei 1 a depozitului conform de deșeuri menajere Bacău situat în comuna Nicolae Bălcescu, inclusiv operarea stației de sortare și a stației de compostare, depozit ecologic realizat prin fonduri europene. Reprezentanţii firmei bucureştene au organizat astăzi o conferinţă de presă la care au invitaţi toţi factorii de decizie din judeţ, dar la care au fost prezenţi doar subprefectul Valentin Ivancea şi Lucian Bogdănel, consilierul primarului Cosmin Necula. Invitaţia a fost făcută “în contextul pasivității continue a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău care refuză aplicarea unei hotârâri judecătorești definitive și irevocabile în vederea salvării ”Sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, toate acestea având efect asupra sănătății populației, pericolul răspândirii de mirosuri, insecte și rozătoare care pot provoca boli infecțioase în rândul populației, dar și a cheltuielilor fictive efectuate din bugetul local pentru întreținerea unor facilități de mediu realizate din fonduri europene împovărând artificial astfel populația”. Totodată, firma Eco Sud, prin reprezentanţii săi, acuză oficialităţile judeţene şi locale de dezinformarea delegaţiei europene în cadrul ultimei vizite.” Am luat decizia de a informa corect opinia publică vând în vedere prezența delegației Comisiei Europene condusă de către Karsten Rasmussen, Comisar Șef al Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană, aflată săptămâna trecută în Bacău, cât și dezinformările făcute de funcționarii publici ai Municipiului și Județului Bacău față de membrii delegației europene privind așa zisa blocare în contestații a licitațiilor în curs privind ”Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, faptul că funcționarii publici ai municipiului și județului Bacău au invocat față de Comisia Europeană argumente false privind imposibilitatea continuării atribuirii licitațiilor respective, în condițiile în care există o hotărâre definitivă și irevocabilă a Curtii de Apel Bacău care îi obligă pe acești funcționari, încă din octombrie 2016, cu termen de aplicare în 10 zile, să pună în aplicare dispozitivele acestei hotărâri care putea debloca încă din luna octombrie a anului trecut ”Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”. În acest context, declaraţiile publice ale reprezentanţilor legali ai autorităţii contractante în sensul că proiectul este blocat de justiţie, câtă vreme numai din 14.09.2016 asistăm la o pasivitate de neînţeles din partea Autorităţii contractante, cu atât mai mult cu cât ea însăşi afirmă public importantă şi valoarea financiară a proiectului accesat şi cu fonduri europene, nu pot fi interpretate decât că o intenţie a Autorităţii de a ascunde cauzele reale ale nefinalizării procedurii până la această dată (propria culpă) şi mai mult, de a masca interesul Autorităţii de a atribui contractul Asocierii Iridex.

Faţă de cele arătate, considerăm că într-adevăr, în prezent, desfăşurarea serviciului de salubrizare la nivelul judeţului Bacău poate fi pusă în pericol prin blocarea de către Autoritatea contractantă a etapei de reevaluare a ofertelor, dispusă prin hotărâri judecătoreşti definitive.

În raport de cele arătate, luând în considerare că proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Bacău implică şi utilizarea de fonduri europene, apreciem util că instituţiile europene şi naţionale implicate să cunoască situaţia reală în care se află acest proiect în momentul de faţă, pentru a lua măsurile corespunzătoare”, a spus Dan Stănoaia, director comercial Eco Sud. În replică, Lucian Bogdănel, consilierul primarulul municipiulul Bacău, a spus că “Primăria nu a formulat nici un punct de vedere oficial în cursul întrevederilor cu delegaţii europeni referitor la problema gunoaielor”, iar subprefectul Ivancea a precizat că “Prefectura nu se poate implica în problema licitaţiilor, însă a luat act de problema poluării mediului şi că aşteaptă argumente din partea firmei”. Mult mai tranşantă a fost poziţia Consiliului Judeţean Bacău în această problemă. “Având în vedere comunicatul de presă prin care SC ECO SUD S.A.  invită  autorități și instituții publice din județului Bacău, la o întrunire “pentru informare cu privire la identificarea și aplicarea unor soluții pentru criza deșeurilor din județul și municipiul Bacău”, dorim să precizăm că, deși una dintre cele mai importante priorități ale noastre o constituie asigurarea unor servicii de salubrizare la nivel european, nu putem da curs acestei invitații motivat de faptul că procedura de licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacau, este  în desfășurare. Ca părți implicate în procedura de licitație publică, Consiliul Județean Bacău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal al tuturor candidaților și ofertanților. Conform prevederilor legale în vigoare, încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează, disciplinar sau penal, după caz. Față de aceste considerente, nu putem da curs invitației lansate de către operatorul economic participant la procedura de atribuire mai sus menționată, fără ca acest fapt să poată fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența celor implicați în procedura de atribuire”. Până în momentul de faţă, judeţul şi municipiul Bacău au beneficiat de aproape 50 de milioane de lei pentru rezolvarea problemei deşeurilor, însă nu s-a ajuns la nicio finalitate.

Ref: salubrizarea in judetul Bacau – stadiu procedura de atribuire a contractului de concesiune denumit “Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau”

 

Ce spune ECO SUD

Subscrisa ECO SUD S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ankara nr. 3, Sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4022/2001, CUI RO13838255, tel. 021/210.04.45; 021/210.02.25, fax 021/210.22.92, e-mail: office@ecosud.ro, reprezentata legal prin Presedintele Consiliului de Administratie Adrian Scarlat,

In calitate de lider al Asocierii Eco Sud SA – High Sorting SA – Anduna Servimob SRL, ofertant in cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune denumit “Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau” (denumita in continuare „Procedura de atribuire”) avand ca obiect operarea celulei 2 a Depozitului Ecologic Bacau si a instalatiilor conexe, respectiv constructia celulelor 3 si 4 ale aceluiasi depozit,

Analizand informatiile aparute in spatiul media cu privire la situatia actuala a proiectului de salubrizare in judetul Bacau – Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Bacau  privind:

  • Notificarea societatii ROMPREST Service SA (operatorul serviciilor de colectare si transport al deseurilor in judetul Bacau) de reziliere a contractului de colectare si transport deseuri incheiat cu Consiliul Judetean Bacau, fata de costurile suplimentare suportate de aceasta companie din cauza nefunctionarii statiilor de transfer din judet, a caror operare este inclusa in obiectul Procedurii de atribuire;
  • declaratiile directorului executiv al ADIS Bacau, urmare a notificarii ROMPREST Service SA, prin care este puternic sustinuta ideea iminentului esec al acestui proiect, ce presupune si componente de investitie provenite din fonduri europene, si a consecintelor mai mult decat semnificative pe care acest esec le-ar avea pentru autoritatile publice, unitatile administrativ-teritoriale si pentru cetateni;
  • argumentarea in parte a acestui „esec” prin raportare la trenarea Procedurii de atribuire din cauza procedurilor judiciare si a duratei acestora,

Ne vedem nevoiti sa va adresam aceasta scrisoare, in vederea prezentarii situatiei reale a procedurilor judiciare invocate de catre autoritatea contractanta ADIS Bacau in sustinerea motivelor legate de tergiversarea Procedurii de atribuire.

Consideram ca, dincolo de realitatea nefinalizarii Procedurii de atribuire, cauza reala care sta in spatele acestei tergiversari este pasivitatea Autoritatii contractante ADIS Bacau care, prin incalcarea principiului tratamentului egal (retinuta deja prin hotarare judecatoreasca definitiva a Curtii de Apel Bacau) in favoarea unuia dintre ofertanti, nu procedeaza la punerea in executare a hotararilor judecatoresti definitive pronuntate de aceasta instanta, punandu-se la adapostul unui recurs formulat de catre acelasi ofertant impotriva unei incheieri prin care a fost respinsa o cerere de recuzare a unuia dintre magistratii Curtii de Apel Bacau, potrivit celor aratate in continuare.

Fata de aceasta situatie, ne vedem nevoiti sa va prezentam in continuare punctul nostru de vedere legat de „blocarea” in instanta a Procedurii de atribuire.

Astfel, in cadrul acestei Proceduri de atribuire au fost depuse 3 oferte, respectiv: (i) Asocierea Eco Sud SA – High Sorting SRL (devenit ulterior SA) – Anduna Servimob SRL; (ii) Asocierea Compania Romprest Service S.A. – A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. – ASA Magyarorszag Kft; (iii) Asocierea Iridex Group Import Export S.R.L. – Iridex Group Constructii SRL – Servicii Salubritate Bucuresti SA – Soma SRL.

In cadrul primei evaluari a ofertelor, ofertele depuse de catre primii doi ofertanti au fost respinse ca inacceptabile si neconforme, a treia oferta fiind desemnata ca si castigatoare.

Raportul si rezultatul procedurii emise de Autoritatea Contractanta in cadrul primei evaluari a ofertei au fost contestate in exclusivitate de Asocierea Eco Sud, atat in ceea ce priveste retinerea inacceptabilitatii si neconformitatii ofertei sale, cat si in privinta retinerii de catre Autoritatea contractanta a caracterului admisibil al ofertei depuse de Asocierea Iridex (in conditiile in care aceasta a ofertat un pret nerealist, neputand justifica in mod realist provizioanele de inchidere si monitorizare post-inchidere a Depozitului Ecologic de la Bacau, respectiv de construire a celulelor 3 si 4 ale aceluiasi depozit).

Contestatia Asocierii Eco Sud a fost admisa, iar raportul si rezultatul Procedurii au fost anulate, atat de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin Decizia nr. 1930/C1/1812/11.11.2015, cat si de Curtea de Apel Bacau prin decizia nr. 232/28.01.2016 pronuntata in dosarul nr. 752/32/2015.

Prin deciziile mentionate mai sus, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si ulterior, Curtea de Apel Bacau, au retinut ca Asocierea Iridex a esuat in justificarea tarifelor ofertate, prin insuccesul de a justifica, in intelesul dispozitiilor art. 202 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 361 din HG nr. 925/2006, tarifele ofertate si mai ales cele doua provizioane mentionate anterior, aspect de natura a atrage inacceptabilitatea ofertei depuse de catre acest ofertant.

Prin urmare, in baza acestor decizii, Autoritatea contractanta era tinuta sa continue Procedura prin reevaluarea ofertelor cu evaluarea propunerilor tehnice si financiare ale Asocierii Eco Sud (nerealizata in cadrul primei evaluari, pentru ca aceasta asociere nu trecuse de etapa verificarii cerintelor minime de calificare), respectiv a ofertei depuse de Asocierea Iridex, insa de aceasta data prin prisma considerentelor deciziei pronuntate de Curtea de Apel Bacau.

In ciuda acestei hotarari judecatoresti, obligatorii pentru parti, inclusiv pentru Autoritatea contractanta, aceasta din urma, continuand Procedura de atribuire in vederea reevaluarii, a resolicitat Asocierii Iridex justificarea tarifelor ofertate – solicitare de clarificari nr. 2750/01.06.2016, in baza acelorasi dispozitii ale art. 202 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 361 din HG nr. 925/2006, si mai ales cu privire la provizioanele de inchidere si monitorizare post-inchidere si de constructie a celulelor 3 si 4 ale Depozitului Ecologic de la Bacau, considerate deja nerealiste si nejustificate prin decizia pronuntata de Curtea de Apel Bacau.

Or, in virtutea deciziei pronuntate de instanta de judecata, in ceea ce priveste Asocierea Iridex, Autoritatea contractanta nu mai putea solicita acesteia, din nou, aceleasi clarificari (in mod concret, nu mai putea repune Asocierea Iridex in dreptul de a mai da aceste clarificari si de a si le modifica), fiind tinuta sa procedeze doar la aplicarea deciziei Curtii de Apel Bacau, adica sa constate inacceptabilitatea ofertei Asocierii Iridex.

Aceasta conduita a Autoritatii contractante, de a ignora puterea si limitele deciziei nr. 232/28.01.2016 pronuntata in dosarul nr. 752/32/2015 de Curtea de Apel Bacau, urmarind si sa ofere Asocierii Iridex posibilitatea de a surmonta neajunsurile constatate de instanta, a creat pretextul formularii unei noi contestatii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, de aceasta data de catre Asocierea Iridex. Practic, pretinzand o nelegalitate a solicitarii de clarificari adresate (nr. 2750/01.06.2016), Asocierea Iridex, prin contestatia formulata a tins tocmai la incalcarea autoritatii lucrului judecat rezultata din decizia Curtii de Apel Bacau pronuntata in cadrul primei evaluari a ofertelor.

In consecinta, in cadrul acestei a doua contestatii formulate, Asocierea Eco Sud a formulat cerere de interventie, prin care a invocat exceptia autoritatii lucrului judecat.

Exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata prin raportare la Decizia nr. 232/28.01.2016 a Curtii de Apel Bacau, a fost admisa prin Decizia nr. 1260/C1/1348/18.07.2016 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Solutia a fost mentinuta de Curtea de Apel Bacau, prin Decizia nr. 1082/14.09.2016, pronuntata in dosarul nr. 540/32/2016, aceasta instanta dispunand respingerea plangerii formulate de catre Asocierea Iridex impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Prin aceasta decizie, prin chiar dispozitivul hotararii judecatoresti s-a dispus inclusiv anularea solicitarii de clarificari nr. 2750/01.06.2016 transmisa Asocierii Iridex si obligarea Autoritatii contractante la reevaluarea ofertei depuse de aceasta asociere, prin constatarea caracterului inacceptabil al acesteia, potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (1) lit. f) din HG nr. 925/2006.

Asadar, acestea sunt deciziile definitive, obligatorii, pronuntate de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si de Curtea de Apel Bacau.

“Blocarea” Procedurii de atribuire in instante, pretinsa de Presedintele ADIS Bacau, porneste de la o cerere de recuzare formulata de Asocierea Iridex impotriva unuia dintre magistratii care au solutionat dosarul nr. 540/32/2016, cerere respinsa de Curtea de Apel Bacau, prin Incheierea din 05.09.2016.

Impotriva acestei incheieri, prin care a fost solutionata cererea de recuzare, Asocierea Iridex a formulat recurs in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din data de 24.10.2016, recursul a fost inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, fiind in prezent in procedura de filtru a instantei supreme.

Insa, dincolo insa de acest recurs care nu este in niciun caz suspensiv de executare, trebuie subliniat faptul ca hotararea prin care Autoritatea contractanta a fost obligata sa continue procedura prin reevaluarea ofertelor este definitiva din data de 28.01.2016, prin decizia din 14.09.2016, de asemenea definitiva, fiind lamurit suplimentar modul in care trebuie sa se realizeze evaluarea ofertei Asocierii Iridex.

Practic, alegand sa astepte rezultatul recursului formulat de Asocierea Iridex cu privire la incheierea prin care a fost solutionata cererea de recuzare formulata in cadrul dosarului Curtii de Apel Bacau, Autoritatea contractanta dovedeste inca o data nu doar incercarea de a declara castigatoare oferta depusa de Asocierea Iridex, dar creeaza si premisa rezilierii contractului de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul de colectare si transport al deseurilor din judetul Bacau, generatoarea, la randul ei, a unor daune considerabile pretinse de acest operator si, intr-un final, de „esecul” proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bacau, finantat din fonduri europene.

Fata de cele aratate mai sus rezulta indubitabil ca nu discutam despre o blocare a proiectului de catre justitie, ci despre alegerea Autoritatii contractante, care dincolo de o prima gresita evaluare a ofertelor, asteapta solutionarea unui recurs nesuspensiv de executare, formulat de catre ofertantul pe care l-a favorizat in cadrul primei evaluari a ofertelor, in dauna celorlalti.

In acest context, declaratiile publice ale reprezentantilor legali ai autoritatii contractante in sensul ca proiectul este blocat de justitie, cata vreme numai din 14.09.2016 asistam la o pasivitate de neinteles din partea Autoritatii contractante, cu atat mai mult cu cat ea insasi afirma public importanta si valoarea financiara a proiectului accesat si cu fonduri europene, nu pot fi interpretate decat ca o intentie a Autoritatii de a ascunde cauzele reale ale nefinalizarii procedurii pana la aceasta data (propria culpa) si mai mult, de a masca interesul Autoritatii de a atribui contractul Asocierii Iridex.

Fata de cele aratate, consideram ca intr-adevar, in prezent, desfasurarea serviciului de salubrizare la nivelul judetului Bacau poate fi pusa in pericol prin blocarea de catre Autoritatea contractanta a etapei de reevaluare a ofertelor, dispusa prin hotarari judecatoresti definitive.

In raport de cele aratate, luand in considerare ca proiectul Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Bacau implica si utilizarea de fonduri europene, apreciem util ca institutiile europene si nationale implicate sa cunoasca situatia reala in care se afla acest proiect in momentul de fata, pentru a lua masurile corespunzatoare.

Cu aleasa consideratie,

ECO SUD S.A.

Prin Adrian Scarlat, Presedintele Consiliului de Administratie

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *