reclamatie

INFLUENTA AVIARA LA PASARI SALBATICE IN LOCALITATEA LILIECI, COMUNA HEMEIUȘ, JUDETUL BACAU

In data de de 11.01.2017, a fost confirmata INFLUENTA AVIARA (gripa aviară) la 3 pasari salbatice, respectiv lebede de iarna, recoltate din zona Barajului Lilieci, Comuna Hemeius, judetul Bacau.
Conform procedurilor, în data de 11.01.2017, în urma primirii rezultatului de la Istitutul de Diagnostic si Sanatate Animala, s-a notificat confirmarea de influență aviară, s-a efectuat ancheta epidemiologică de confirmare, s-au întocmit hărțile GIS şi Planul de Măsuri.
In zona de supraveghere a bolii, pe o raza de 10 km, intra localitatile Hemeius, Bacau, Beresti-Bistrita, Racova, Blagesti, Traian, Negri, Letea Veche, Filipesti, Garleni, Margineni, Magura, Saucesti
Sunt notificate instituţiile cu atribuţii în domeniu : Instituția Prefectului, D.S.P.J. Bacau, consiliile locale ce intră în zona de supraveghere, CSVSA-urile cu localități aflate în zona de supraveghere, toate exploatațiile comerciale de păsări de pe raza județului
La nivelul județului Bacau a fost activat Centrul Local de Combatere a Bolilor și au fost instituite operative zilnice din partea operatorilor economici, medicilor veterinari de libera practica, fiind dispusa supravegherea sanitara veterinara a efectivelor de pasari.
La nivelul zonei de supraveghere sanitara veterinară au fost impuse următoarele măsuri:
Este interzisa vanzarea pasarilor vii din ferme catre populatie, pasarile sunt miscate din ferma doar catre abatorizare, in functie de situatie. La solicitarea operatorului economic de a efectua miscari de pasari atat in interiorul cat si in afara zonei de supraveghere, DSVSA BACAU va evalua situatia si poate acorda derogari conform legislatiei in vigoare, dupa evaluarea situatiei.

S-a dispus

 • efectuarea catagrafierii și identificarii tuturor exploataţiilor din zonă ce deţin păsări domestice si salbatice, precum și vizite oficiale în toate aceste exploatații în vederea evaluării stării de sănătate a efectivelor de păsări.
 • toate păsările sunt plasate și ținute în clădiri închise pentru a împiedica venirea în contact a păsărilor domestice cu cele salbatice;
 • s-a dispus informarea tuturor cetățeniilor, proprietari de păsări asupra apariției Influenței Aviare, a măsurilor dispuse și obligațiile care le revin. Această informare se va efectua prin intermediul fiecăror Primării aflate în zona de supraveghere sanitară veterinară.
 • se INTERZICE mișcarea păsărilor din sau în afara exploatațiilor fără aprobarea DSVSA BACAU;
 • prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările de curte și alte păsări, în special rațele și gâștele;
 • interzicerea accesului la luciu de apa a rațelor și gâștelor domestice pentru prevenirea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii;
 • separarea rațelor și gâștelor domestice de alte păsări de curte;
 • la intrare și ieșirea din exploataţii se vor respecta condițiile de biosecuritate (limitarea accesului în curtea păsărilor la o singură persoană și asigurarea mijloacelor de protecţie pentru interzicerea accesului şi contactului cu păsările sălbatice);
 • interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri, bălți;
 • obligativitatea informării medicilor veterinari de către proprietari a oricăror semne de boală sau mortalitate;
 • în cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Bacau pentru dirijarea acestora în vederea efectuării examenului de laborator;
 • dezinfecția echipamentelor și a vehiculelor utilizate pentru transportul păsărilor sau altor materii posibile purtătoare de virus;
 • s-a interzis evacuarea sau răspândirea așternutului, gunoiului de grajd și dejecțiilor în afara exploatațiilor;
 • interzicerea târgurilor, piețelor și expozițiilor de animale;
 • intensificarea supravegherii oficiale a populaţiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă şi monitorizarea suplimentară a păsărilor moarte sau bolnave;
 • s-a solicitat cooperarea vânătorilor şi a ornitologilor pentru raportarea autorităţilor competente în cazul identificării de păsări moarte.
 • au fost demarate campanii de informare a publicului şi a autorităților locale în vederea raportării imediate către medicii veterinari sau DSVSA a oricăror suspiciuni de boală.

Facem apel către populație de a respecta măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

 •  Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara gospodariei populatiei
 • Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările sălbatice;
 • Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;
 • Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;
 • Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie;
 • În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Bacau pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator;
 • Interzicerea organizării de târguri, piețe și expoziții de animale pe teritoriul judeţului Bacau
 • Toate transporturile de carne proaspata de pasare si procesata, se vor efectua numai sub control sanitar veterinar.

DIRECTOR EXECUTIV, PURTATOR DE CUVÂNT
Dr. Niky Liviu VRABIE Dr. BALTĂ FLORIN CLAUDIU
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *